Oferty statystyczne Jak działa SZTOS Start Tutoriale FAQ Opinie Kontakt
 

Warto porozmawiać, jeśli:

  1. Chcesz skorzystać z naszej oferty lub poznać jej szczegóły
  2. Nie poradzisz sobie z obsługą SZTOSa i wolisz żebyśmy wykonali wszystko za Ciebie
  3. Jesteś osobą ze świata badań, rozwoju czy biznesu ze szczególnymi oczekiwaniami
  4. Masz pytania związane ze statystyką, metodologią, recenzją, badaniami do pracy naukowej lub awansu naukowego
  5. Zmagasz się z recenzją lub przygotowaniem działań związanych z podjęciem odpowiedzi
  6. Chcesz mieć aplikację opartą o działanie prawdziwej lub/i sztucznej inteligencji
  7. Potrzebujesz rozwiązań informatycznych które Cię odciążą
  8. Chcesz skonsultować swoje pomysły, potrzeby, oczekiwania, wyobrażenia, idee z ludźmi żyjącymi w świecie nauki, jakości i logiki


Jeśli nie odbierzemy od razu, to wyślij nam wiadomość o treści "Proszę o kontakt [Imię] [Nazwisko]".


Do każdego zgłoszenia podchodzimy z troską i szybko🏎️

 

To z nami będziesz mieć pierwszy kontakt

Konrad Hryniewicz

mgr Konrad Hryniewicz

Prezes spółki Metodolog i członek zarządu SZTOS-IT

spec. ds. analiz statystycznych metodologii badań oraz języka R

metodolog.pl@gmail.com|📲798-309-531📡

Absolwent psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Sopocie oraz studiów podyplomowych Data Science w Biznesie na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant, autor ciekawych publikacji naukowych, a także etatowy pracownik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w Katedrze Marketingu i Metod Ilościowych. Po pracy szczęśliwy tata, miłośnik dobrej kuchni i kotów.

anna Hryniewicz

mgr Anna Milewska

Członkini Zarządu SZTOS-IT

spec. ds. analiz statystycznych metodologii badań oraz główny inżynier rozwoju oprogramowania R

anna.milewska.metodolog.pl@gmail.com |📲501-510-880💫

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, a także studiów podyplomowych Data Science w Biznesie na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Osoba bardzo doświadczona w analizie danych i pisaniu oprogramowania statystycznego. W trakcie pracy, i po niej, szczęśliwa posiadaczka jamnika, miłośniczka spokoju Mazur i podróży.

 
 

Nasze publikacje

Hryniewicz, K. (2018a) “Efekt zbieżności obrazu produktu z charakterystyką konsumenta a intencją zakupu i chęcią zapłaty,” Handel Wewnętrzny, 6(1), pp. 223–234.


Hryniewicz, K., Weichbroth, P. (2018). The mediating role of emotions and cognition between participation in social media communities and building trust of the brand. In J. Kowal, A. Kuzio, J. Makio, G. Paliwoda-Pękosz, & P. Soja (Eds.), ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ( ICTM ) International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (pp. 260–277). Wroclaw: University of Wrocław.


Hryniewicz, K. (2019) “Motivation and Action Control in a Saving Lifestyle,” WSB Journal of Business and Finance, 53(1). doi: 10.2478/WSBJBF-2019-0014


Hryniewicz, K. A. and Borchet, J. (2019) “Reaching goals through different means: will and cognition in the action of people with low and high action control,” Current Issues in Personality Psychology. doi: 10.5114/cipp.2019.88298


Hryniewicz, K., Badzmirowski, D. and Borchet, J. (2019) “The Role of Self-convergence Effect in Purchasing Process vs Brand Familiarity on Example of Energy Drink Category in Polish Consumers Conditions,” Marketing i Rynek, 1(6), pp. 15–23. doi: 10.33226/1231-7853.2019.6.2


Hryniewicz, K. (2020) ‘Efektywność marketingowa reklam sprawczych i wspólnotowych: efekt zbieżności z dążeniowym i wspólnotowym „ Ja ”’, Marketing i Rynek, (2), pp. 14–23. doi: 10.33226/1231-7853.2020.2.2.


Hryniewicz, K. (2020). Why are communal advertisements more effective than agentic ones? The role of the self- congruity effect. International Journal of Internet Marketing and Advertising, 14(1). DOI: 10.1504/IJIMA.2022.120965


Hryniewicz, K. Grzegorczyk, T. (2020). How different autonomous vehicle presentation influences its acceptance: Is a communal car better than agentic one?. PLoS ONEDOI: 10.1371/journal.pone.0238714


Hryniewicz A, Wilczyńska D, Krokosz D, Hryniewicz K, Lipowski M. Well-Being of High-Level Managers during the Pandemic: The Role of Fear of Negative Appearance, Anxiety, and Eating Behaviors. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023; 20(1):637. https://doi.org/10.3390/ijerph20010637


Piotr Oskar Czechowski, Konrad Hryniewicz, Tomasz Owczarek, and Marzena Wanagos, “High School Student’s Perceptions of TV vs Internet Advertising: A Study form The Tri-City Agglomeration (Gdańsk, Sopot, Gdynia), Poland”. Proceedengs of the 40th International Bussiness Information Management Association (IBIMA), ISBN: 979-8-9867719-0-8, ISSN: 2767-9640,23-24 November 2022, Seville, Spain, p 2225-2232.


Barbara Marciszewska and Konrad Hryniewicz, “Creating And Promoting a Regional Tourist Product - How to Build a Competetive Advantage? An example of The Kashubia Region in Poland:Proceedengs of the 40th International Bussiness Information Management Association (IBIMA), ISBN: 979-8-9867719-0-8, ISSN: 2767-9640,23-24 November 2022, Seville, Spain, p 1121 - 1128


Kajka, N., Karakuła-Juchnowicz, H., Kulik, A., Szewczyk, P., & Hryniewicz, K. (2023). Stuck in a Rut of Thought—That Is Just a Barrier: Dysfunctional Metacognitive Beliefs, Limitation on Individual Freedom and Well-Being of Adolescents during COVID-19 Lockdown. International Journal of Environmental Research and Public Health20(6), 5151. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/ijerph20065151


Wilczyńska, D.; Hryniewicz, A.; Jaroch-Lidzbarska, M.; Hryniewicz, K.; Lipowski, M. Gender and Work Experience as Moderators of Relations between Management Level, Physical Activity, Eating Attitudes, and Social Skills of Managers during the COVID-19 Pandemic. Nutrients 2023, 15, 4234. https://doi.org/10.3390/nu15194234


Grochowska, A., Młyniec, A., Hryniewicz, A., Józefowicz, A., Ponikowska-Szmajda, K., Kaczmerek (Ozimek), A., Wisiecka, K., Ślęzak, P., Krejtz, K., (2024) How does personality affect perception of advertising messages? The Big Five model and advertising responses: a meta-analysis, International Journal of Advertising https://doi.org/10.1080/02650487.2024.2321806


Hryniewicz, K.,Big data w kreacji słabych reklam produktów i usług – po co to komu? , Nowy Marketing [link]


Hryniewicz, K.,Lęk konsumentów poddusza przełomowe zmiany technologiczne? Jak profesjonalnie wtapiać majątek w nietrafną reklamę? [link]


Hryniewicz, K.,Sztuka promocji autonomicznego transportu: jakie wyzwania stoją przed marketingiem tej technologii? [link]


Hryniewicz, K.,Efektywność marketingowa reklam sprawczych i wspólnotowych: mechanizm zbieżności cech reklamy z „Ja” wspólnotowym oraz „Ja” dążeniowym odbiorcy [link]


Hryniewicz, K.,Regulacyjna rola osobowości w kontekście problematycznych zachowań finansowych. [link]


Hryniewicz, K., Wymiary umiejętności finansowych. [link]


W recenzji ciągle się coś kręci 🫡